SATIŞ PROSEDÜRÜ

Tapu İşlemlerinde Gerekli Belgeler


SATICI

   1. KKTC kimlik aslı ve fotokopisi
   2. Satışı yapılacak olan gayrimenkulün koçan fotokopisi
   3. Stopaj ödeme makbuzu
   4. Satışı yapılacak koçan rehinli veya ipotekli ise rehini ve ipoteğin kaldırıldığını gösteren belge

ALICI

   1. KKTC kimlik aslı ve Fotokobisi
   2. Maliyeden vergi borcu yoktur belgesi
   3. Bankadan kredi kullanılacaksa banka yetkilisi

KKTC Tapu Ve kadastro dairesinde hazırlıklı olarak (istenilen bilgi ve belgelerle birlikte) başvuruda bulunması durumunda, işlemleri daha da süratli sonuçlandırılması mümkündür. Başvurularda izlenecek yöntem, belge ve işlemler şunlardır;


 • • KKTC Tapu ve kadastro dairesine mutlaka kendiniz veya yasal yolla tam yetkili kıldığınız vekiliniz aracılığı ile başvuruda bulununuz.
 • • İşlemin taraflarından en az biri okuma yazma bilmiyor ise iki tanıkla birlikte, şayet işitme engelli ise veya Türkçe bilmiyorsa iki tanık yanında ayrıca yeminli tercümanla birlikte başvurunuz.
 • • KKTC Tapu ve kadastro dairesinde imzalayacağınız evrakları mutlaka okuyunuz. Bir konuda tereddüde düşmüş iseniz, evrakı; görevli memur veya müdür ile görüşerek tereddüdünüzün giderilmesi akabinde imzalayınız.

İşlemlerle İlgili Çeşitli Detaylar


SATICI'YA AİT OLAN TAPU DEVİR HARÇLARI

   1. Satıcı Eğer profesyonel ise satışı gerçekleşen ev,arazi,daire veya villa değeri üzerinden % 6.25,Satıcı profesyonel değilse satışı gerçekleşen ev,arazi,daire veya villa değeri üzerinden %3,5 stopaj ödemekle yükümlüdür.
   2. Satıcı daha önceden hiç bir malını başkasına satmadıysa sadece bir kereye mahsus olmak üzere stopajda muhafiyet hakkı kullanabilir.Bu durumda hiç bir şey ödemez.
   3. Satıcı eğer profesyonel ise satmış olduğu ev,arazi,daire veya villa için devlete satış bedeli üzerinden % 5 oranında KDV öder. (Satış Sözleşmesinde aksine bir anlaşma yoksa,bazen anlaşma gereği KDV bedelini alıcı ödüyor)

ALICI'YA AİT OLAN TAPU DEVİR HARÇLARI

   1. Alıcı satın almış olduğu satışı gerçekleşen ev,arazi,daire veya villa satış değeri üzerinden % 6 tapu devir harcı öder.Alıcı daha önce hiç bir emlak üzerine almadı ise bir kereye mahsus satış değeri üzerinden % 3 tapu devir harcı öder.
   2.Bazı durumlarda satış sözleşmesindeki anlaşmaya göre KDV alıcı tarafından ödeniyor,bazen de yine satış sözleşmesindeki anlaşmaya göre hem KDV hemde Stopaj vergisi alıcı tarafından ödeniyor.